Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

9.2. Unntak fra forbudet

Sist oppdatert:27.03.2012 14:03
Det er adgang til natt-, søn- og helgedagsarbeid der arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeid knyttet til vern av liv og helse vil selvsagt være nødvendig, men i tillegg vil for eksempel samfunnshensyn, allmennhetens behov og driftsmessige hensyn komme inn i nødvendighetsvurderingen. Hva som anses som nødvendig kan endres i takt med samfunnsutviklingen.

Det er bl.a. adgang til både natt-, søn- og helgedagsarbeid for arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp. Videre er fast organisert transportvirksomhet unntatt fra forbudet og kan holdes i gang om natten og på søn- og helgedager. Rene kontorbedrifter vil som hovedregel ikke ha adgang til natt-, søn- og helgedagsarbeid ved alminnelig kontordrift.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet adgang til natt-, søn- og helligdagsarbeid hvis det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Det kan oppstå behov for dette bl.a. på grunn av sesongmessige svingninger, uventet arbeidspress eller andre upåregnelige begivenheter.  

Hva angår utsalgssteder og nattarbeid gjelder følgende: Det foreligger ikke lovbestemte begrensninger med hensyn til åpningstidene på hverdager, og det er heller ikke lovbestemte forbud mot arbeid utenom normalarbeidstiden ved utsalgssteder. Man må imidlertid være oppmerksom på at lov om helligdager og helligdagsfred (lov av 24.2. 1995 nr. 12) bestemmer at utsalgssteder skal stenge kl. 16:00 på juleaften, påskeaften og pinseaften.

Når det gjelder utsalgssteder og arbeid på søndager og andre helligdager bestemmer helligdagsfredloven at utsalgssteder på slike dager som hovedregel skal holde stengt, og det er følgelig heller ikke anledning til å arbeide til disse tider. Det er lovbestemt unntak for salg av dagligvarer og kioskvarer fra mindre utsalgssteder (100 kvm) og salg fra bensinstasjoner (150 kvm). Slike utsalgssteder kan holde åpent uavhengig av det generelle forbudet mot søn- og helligdagsarbeid. Helligdagslovgivningen hjemler ytterligere tilsvarende unntak, blant annet for utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen, salg ved auksjon, kunstgallerier, planteutsalg, husflid og suvenirutsalg, med mer.

Lov om helligdager og helligdagsfred bestemmer dessuten at det er anledning til å holde ethvert fast utsalgssted åpent de siste 3 søndager før jul, mellom kl. 14:00 og 20:00.
Emneord: Arbeidstid