Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

10.1. Egne tariffbestemmelser

Sist oppdatert:27.03.2012 13:46
Det er bestemmelser om lønn i bl.a. følgende overenskomster:
Landsoverenskomsten HSH/HK 2010 – 2012
§ 2 pkt 2. 11 Tillegg for ubekvem arbeidstid § 3 overtidsarbeid § 5 militærtjeneste, § omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, § 12 lønnsfastsettelse, §13 ansiennitets- og aldersopprykk m.v., §14 bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn, § 16 pkt 16.7 Reisebestemmelser § 19 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer, bilag 1a minstelønnssatser for butikk-, kontor- og lageransatte (JF. § 1.2.1), bilag 1b stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 1c avtale om resultatlønn, bilag 2 a, lønnsbestemmelser for faglærte, bilag 2 b Lønnsbestemmelser for lærlinger, bilag 3 lønnsbestemmelser for lagerarbeidere, hjelpearbeidere, sjåfører m.v. Bilag 4 korte velferdspermisjoner
 
Kontoroverenskomsten HSH/HK 2010 - 2012
 § 3 overtid § 5 militærtjeneste, § 8 omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, §12 lønnsfastsettelse, §13 ansiennitets- og aldersopprykk m.v., §14 bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn, § 16 pkt 16.6 Diettgodtgjøring og skyssutgifter, bruk av egen bil § 19 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsregulering, bilag 1a minstelønnssatser for butikk-, kontor- og lageransatte (JF. § 1.2.), bilag 1 b stillingsvurdert garantilønnssystem, bilag 2 a lønnsbestemmelser for faglærte, bilag 2 b Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 3 korte velferdspermisjoner
 
Forlagsavtalen HSH/HK 2010 – 2012
§ 3 overtidsarbeid, § 5 lønn under verneplikt, § 6 Sykebestemmelser og omsorgspermisjon §8 etterlønn ved dødsfall,  § 11 lønnsbestemmelser, § 15 Diettgodtgjøring og dekning av reiseutgifter og kompensasjon for reisetid § 17 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer, bilag 2 eksempel på stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 3 a lønnsbestemmelser for faglærte, bilag 3 b Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 4 korte velferdspermisjoner
 
Funksjonæravtalen HSH/Parat 2010 – 2012
§ 3 pkt 3.5 tillegg for sen arbeidstid § 4 Overtid § 5 reisebestemmelser § 6 lønn under sykdom, § 7 lønn under militærtjeneste, § 8 Omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, DEL B Lønnsbestemmelser, Bilag 1 a Minstelønnssatser for butikk-, kontor- og lageransatte, Bilag 1 B Stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 1 c avtale om resultatlønn, Bilag 3 Korte velferdspermisjoner Bilag 5 lærlinger pkt1 lønnsbestemmelser
 
Funksjonæravtalen HSH/NEGOTIA 2010 – 2012
§ 3 pkt 3.5 tillegg for sen arbeidstid § 4 Overtid § 5 Reisebestemmelser § 6 lønn under sykdom, § 7 lønn under militærtjeneste, § 8 Omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, DEL B Lønnsbestemmelser, Bilag 1 a Minstelønnssatser for butikk-, kontor- og lageransatte, Bilag 1 B Stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 1 c avtale om resultatlønn, Bilag 3 Velferdspermisjoner Bilag 5 lærlinger pkt1 lønnsbestemmelser
 
Lederoverenskomsten HSH/HK
§ 4 lønn under militærtjeneste § 7 Omsorgspermisjon § 8 Etterlønn ved dødsfall § 11 lønnsbestemmelser Pkt 12.5 Reisebestemmelser § 15 Overenskomstens ikrafttredelse, opprettelse, varighet og lønnsreguleringer Bilag 1 korte velferdspermisjoner
 
Avtale for reiselivsbransjen HSH/HK
 § 3 pkt 3.10 tillegg for ubekvem arbeidstid § 4 overtid § 5 Reisebestemmelser § 6 Lønn under sykdom § 7 lønn under militærtjeneste § 8 Omsorgspermisjon § 10 etterlønn ved dødsfall § 15 Lønnsfastsettelse § 16 Ansiennitets- og aldersopprykk mv § 17 Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn § 20 overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer bilag 1A Minstelønnssatser for kontor- og lageransatte Bilag 1B Avtale om stillingsvurdert minstelønn bilag 1C Avtale om resultatlønn Bilag 1D Stillingsvurdert garantilønnssystem Bilag 2A Lønnsbestemmelser for faglærte Bilag 2B Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 3 Korte velferdspermisjoner
 
Lederavtalen HSH/LEDERNE 2010 – 2012
§ 3 Overtid § 5 Reisebestemmelser § 6 lønn under sykdom med mer § 7 lønn under militærtjeneste § 8 Etterlønn ved dødsfall § 13 lønnsfastsettelse Vedlegg 3 Korte velferdspermisjoner
 
Ingeniøravtalen HSH/NITO 2010 – 2012
§2 pkt 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 3. kapittel lønnsvurdering/lønnsregulering, Kap 4 pkt 4-2, 5. kapittel Ytelser av sosial art 5-1, 5-2, 5-3, 5-5
 
Reiselivsavtalen HSH/Parat 2010 – 2012
§ 3 pkt 3.5 tillegg for sen arbeidstid pkt 3.6 Skiftarbeid/tillegg § 4 Overtid § 6 lønn under sykdom, § 7 lønn under militærtjeneste, § 8 Omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, DEL B Lønnsbestemmelser, Bilag 1 a Stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 1 b avtale om resultatlønn, Bilag 2 lærlinger pkt1 lønnsbestemmelser Bilag 4 Korte velferdspermisjoner
 
Renholdsoverenskomsten HSH/NAF(Norsk Arbeidsmandsforbund) 2010 – 2012
§ 2 Lønnsbestemmelser, § 3 Hovedrengjøring, § 4 lønn for ventetid, § 5 lønn for arbeidslederfunksjoner, § 7 Ekstraarbeid – overtidsarbeid § 10 lønn under sykdom, § 13 etterlønn ved dødsfall, § 14 Omsorgspermisjon Bilag 2 Avtale om korte velferdspermisjoner av 1972, Bilag 3 lavlønnsgaranti
 
Overenskomst for IT – Serviceelektronikkbransjen HSH/EL & IT FORBUNDET 2010 – 2012
§ 3 Overtidsarbeid § 5 Lønn under militærtjeneste, § 7 Velferdspermisjoner § 8 Omsorgspermisjon § 10 etterlønn ved dødsfall, § 13 lønnsbestemmelser, § 16 diettgodtgjøring, lønn for reisetid, skyssutgifter, Bilag 1 Stillingsvurdert lønnssystem
 
Begravelsesbyråavtale HSH/YS – Parat 2010 – 2012
§ 5 Overtid § 6 Reisebestemmelser, § 8 Lønn under sykdom, § 9 etterlønn ved dødsfall, § 10 omsorgspermisjon DEL B Lønnsbestemmelser, Bilag 1 Avtale om resultatlønn Bilag 3 korte velferdspermisjoner
 
Grossistoverenskomsten HSH/NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND 2010 – 2012
§ 5 pkt 5-3 Skiftgodtgjørelse § 6 Overtid DEL C Lønn o.a. betalingsbestemmelser §§ 8, 9, 10, 11, § 15 Reisebestemmelser, § 16 lønn under repetisjonsøvelser, § 17 etterlønn ved dødsfall, § 18 Korte velferdspermisjoner § 19 Omsorgspermisjon Bilag 5 14-daglig utlønning, lønn overbank og trekk av fagforeningskontingent, Bilag 7 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai (A- ordningen), Bilag 8 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai (B- ordningen)
 
Grossistoverenskomsten HSH/YS – Parat 2010 – 2012
§ 5 pkt 5-3 Skiftgodtgjørelse § 6 Overtid DEL C Lønn o.a. betalingsbestemmelser §§ 8, 9, 10, 11, § 15 Reisebestemmelser, § 16 lønn under repetisjonsøvelser, § 17 etterlønn ved dødsfall, § 18 korte velferdspermisjoner § 19 omsorgspermisjon Bilag 5 14-daglig utlønning, lønn overbank og trekk av fagforeningskontingent, Bilag 7 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai (A- ordningen), Bilag 8 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai (B- ordningen)
 
Overenskomst HSH/Farmasiforbundet 2010 – 2012
§ 3 lønn, § 4 lønnsansiennitet, § 5 pkt 6)ulempetillegg, pkt 8) merarbeid/overtid, § 6 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel med mer, § 8 lønn under avtjening av verneplikt, § 9 korte velferdspermisjoner § 12 Arbeidstøy
 
Overenskomst HSH/NFF (Norges Farmaceutiske Forening) 2010 – 2012
§ 4 pkt 5) Ulempetillegg § 5 merarbeid/overtid § 6 Lønn, § 7 Bestyrertillegg, § 8 funksjonstillegg, § 9 kompetansetillegg, § 10 etterlønn ved dødsfall, § 11 sykefravær og permisjoner, § 12 Korte velferdspermisjoner § 13 militærtjeneste m.v., § 17 Arbeidstøy
 
Landsoverenskomst for barnehager HSH/HUK 2010 – 2012
§ 5 godtgjøring for særskilt arbeidstid § 6 Overtid § 8 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, § 9 lønn under avtjening av verneplikt, § 10 ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer § 12 lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser, Kap 3 lønnskategorier og lønnsplasseringer m.v., Kap 4 forhandlingsbestemmelser og alminnelige bestemmelser, kap 5 lærlinger
 
Landsoverenskomst for høyskoler HSH/HUK 2010 – 2012
Kap 3 § 3 innplassering på lønnsplan, § 4 beregning av ansiennitet ved ansettelse, § 5 godskrivningsregler, § 8 kompensasjon for reiser innenlands, § 9 lønn, § 10 lønn ved overgang til annen stilling, § 11 lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade, § 12 lønn ved stedfortredertjeneste, § 13 overtid § 18 lønn ved sykdom og skade, § 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming § 20 omsorg for sykt barn § 21 militærtjeneste og sivil tjeneste, § 22 Velferdspermisjoner § 23 ytelse ved dødsfall/gruppelivsforsikring, vedlegg 1 Hovedlønnstabell, vedlegg 2 tilleggslønnstabell, vedlegg 3 lønnsrammer, vedlegg 4 lønnsplaner
 
Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner HSH/HUK 2010 – 2012
Kap 3 pkt 3.5 kompensasjon for reiser innenlands, pkt 3.6 lønn, pkt 3.7 lønn ved overgang til annen stilling, pkt 3.8 lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade, pkt 3.9 lønn ved stedfortredertjeneste, pkt 3.10 overtid pkt 3.15 lønn under sykdom og skade, 3.16 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming pkt 3.17 omsorg for sykt barn pkt 3.18 militærtjeneste og sivil tjeneste, pkt 3.19 Velferdspermisjoner pkt 3.20 Ytelser ved dødsfall – gruppelivsordning, kap 8 stillingsplassering, kap 11 fellesbestemmelser, kap 12, vedlegg 1 Hovedlønnstabell, vedlegg 2 tilleggslønnstabell, vedlegg 3 lønnsrammer, vedlegg 4 lønnsplaner
 
Landsoverenskomst for virksomheter med lønnssystem § 26 / § 27
§ 7 kompensasjon for reiser innenlands § 8 Lønn § 10 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade § 11 Lønn for stedfortredertjeneste § 12 overtid § 14 Lønn under sykdom § 15 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming § 16 omsorg for sykt barn § 17 Militærtjeneste og siviltjeneste § 18 velferdspermisjoner § 19 Ytelser ved dødsfall/Gruppelivsforsikring § 26 Vedlegg 3 § 27 Vedlegg 4
 
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv
§ 5 godtgjøring for særskilt arbeidstid med mer § 6 overtid § 8 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, § 9 lønn under avtjening av verneplikt, § 10 ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring § 12 lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser Kap 2 Lønnsbestemmelser Kap 5 Lærlinger
 
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
§ 5 godtgjøring for særskilt arbeidstid med mer § 6 Overtid – forskjøvet arbeidstid § 8 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, § 9 lønn under avtjening av verneplikt, § 10 ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring § 12 lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser Kap 2 Lønnsbestemmelser Kap 5 Lærlinger
 
Landsoverenskomst for utdanning
 § 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid med mer § 6 overtid – forskjøvet arbeidstid § 8 lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, § 9 lønn under avtjening av verneplikt, § 10 ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring § 12 lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser Kap 3 Lønnskategorier og lønnsinnplassering mv Kap 4 sentrale lønns- og stillingsbestemmelser Kap 5 Lærlinger Vedlegg 1 Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode
 
Bransjeavtaler/-bestemmelser til LOK HSH/HK
Bingoforetak
Tillegg i LOK HSH/HK Bingo, pkt 1 – 5

Kiosker
Tillegg i LOK HSH/HK Kiosker pkt 1 – 5
 
Særbestemmelser for Narvesen Norge AS og øvrige Narvesen-kiosker som anvender bestemmelsene
Tillegg i LOK HSH/HK; Vakttillegg, Fremmøtegodtgjørelse når kollektivtransport ikke kan benyttes.
 
Fotolaboratorier
Tillegg i LOK HSH/HK Fotolaboratorier pkt 1,2 og 6

Bok- og papiravtalen HSH/HK
§2 pkt 2.11 Tillegg for ubekvem arbeidstid. §3 overtid. § 5 Lønn under militærtjeneste. § 8 Omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall § 12 Lønnsfastsettelse § 13 Ansiennitets- og aldersopprykk § 14 Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn § 19 overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Bilag 1 minstelønnssatser for butikk-, kontor-, lageransatte, Bilag 2 alternativt lønnssystem for bok- papirhandel, basert på stillingsvurdert minstelønn Bilag 3 Avtale om resultatlønn Bilag 4 A Lønnsbestemmelser for faglærte bilag 4 B lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 5 Korte velferdspermisjoner
 
Bransjeavtale for informasjonsteknologi HSH/HK
§ 3 Overtidsarbeid, § 5 lønn under militærtjeneste, § 8 omsorgspermisjon § 9 etterlønn ved dødsfall, § 12 Lønnsfastsettelse, § 13 Ansiennitets- og aldersopprykk mv § 14 Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn § 16 pkt 16.7 § 19 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer, bilag 1 A, bilag 1 B Stillingsvurdert minstelønnssystem, bilag 2A Lønnsbestemmelser for faglærte, bilag 2B lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 3 Korte velferdspermisjoner
 
Bransjeavtale for advokatvirksomheter HSH/HK
§3 Overtidsarbeid § 5 Lønn under militærtjeneste § 8 Omsorgspermisjon § 9 Etterlønn ved dødsfall §12 Lønnsfastsettelse § 13 Ansiennitets- og aldersopprykk mv § 14 Bestemmelser vedrørende avregning og beregning av lønn § 16 pkt 16.6 Diettgodtgjørelse, skyssutgifter, bruk av egen bil § 19 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Bilag 1 A Minstelønnssatser for kontoransatte (jf § 1.2.) per 1. april 2010 Bilag 1B Avtale om stillingsvurdert minstelønn Bilag 1C Avtale om resultatlønn Bilag 1D Stillingsvurdert garantilønnssystem Bilag 2A Lønnsbestemmelser for faglærte Bilag 2B Lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 3 Korte velferdspermisjoner
 
Bransjeavtale for bilselgere HSH/HK
§ 3 Overtid § 5 Militærtjeneste mv § 6 Etterlønn § 8 Omsorgspermisjon § 11 Lønn og arbeidsbetingelser § 18 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Bilag 3 Korte velferdspermisjoner
 
Landsoverenskomst for studentsamskipnader HSH/Parat – Norsk tjenestemannslag - utdanningsforbundet
§ 5 Overtidsarbeid § 8 Lønn under sykdom. Svangerskap, fødsel og adopsjon § 9 Permisjon § 10 Militærtjeneste og siviltjeneste § 19 Lønns- og forhandlingsbestemmelser kap III Særbestemmelser (§§ 20, 21, 22, 23, 24, 25)
 
Informasjonsteknologioverenskomsten HSH/ EL & IT Forbundet
§ 3 Overtidsarbeid § 5 Lønn under militærtjeneste § 7 Velferdspermisjoner § 8 Omsorgspermisjon §10 Etterlønn ved dødsfall § 13 Lønnsbestemmelser § 16 Diettgodtgjøring, lønn for reisetid, skyssutgifter Bilag 1 stillingsvurdert lønnssystem
 
Landsoverenskomst for hotell og restaurantvirksomheter mv HSH/ Fellesforbundet
§ 3 lønnsbestemmelser – fastlønte § 4 Overtid, arbeid på lørdager etter kl 1400 ………………..…..osv,  §5 særbestemmelser for prosentlønnet serveringspersonale § 6 bolig § 7 antrekk og uniform § 10 Korte velferdspermisjoner Særbestemmelser for lærlinger
 
Landsavtalen HSH/LFF
§ 3 Overtidsarbeid § 5 Lønn under militærtjeneste § 8 Omsorgspermisjon § 9 Etterlønn ved dødsfall §12 Lønn og lønnssystemer § 14 pkt 14.7 Reisebestemmelser § 15 Overenskomstens ikrafttredelse, varighet og lønnsreguleringer Bilag 1A , Bilag 1B Stillingsvurdert minstelønnssystem Bilag 2 Lønnsbestemmelser for faglærte Bilag 3 lønnsbestemmelser for lærlinger Bilag 4 Korte velferdspermisjoner
 
Fritids- og opplevelsesavtalen HSH/ Norsk Arbeidsmannsforbund
§ 4 Lønn § 6 Overtid § 7 Utbetaling av lønn og trekk av kontingent § 9 Lønn under sykdom § 11 Godtgjørelse for 1. og 17. mai – A-ordningen Vedlegg 1 Treningsstudioer, haller, ...........osv pkt 1, Bilag 2 avtale om korte velferdspermisjoner Bilag 4 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai
 
Rammeavtale HSH/Selgerforbundet
VII Etterlønn ved dødsfall IX Lønn under militærtjeneste XI Lønnsregulering
 
Vaktmesteroverenskomsten HSH/ Norsk Arbeidsmannsforbund
 § 2 Lønn § 3 Overtids- og helligdagsarbeid § 7 Etterlønn ved dødsfall § 8 Omsorgspermisjon Bilag 2 Avtale om korte velferdspermisjoner Bilag 3 Lavlønnsgaranti
 
Tariffavtalene finner du her.
Emneord: Lønn