Hopp over båndkommandoer Hopp til hovedinnhold

5.1. Skift- og turnustillegg

Sist oppdatert:06.03.2012 19:28
Skift- og turnusarbeid
Se håndbokens kapittel om Arbeidstid.
 
Skiftgodtgjørelse
I tariffavtalene er det inntatt bestemmelser om hva som skal utbetales som skiftgodtgjørelse. Det kan også være åpnet adgang til helt eller delvis å gi ”skifttillegget” som fritid. Slike ordninger skal imidlertid godkjennes av organisasjonene.

Hvis skifttillegget gis som fritid, skal fysisk arbeidet tid samt skifttillegget omregnet i fritid til sammen utgjøre den avtalte arbeidstid.
Emneord: Lønn